Privacybeleid & cookies

Persoonsgegevens

FatOncles verwerkt de persoonsgegevens die zij via de Website van u ontvangt. U kunt via de website onder andere uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres aan FatOncles verstrekken.

Bezoekers van de Website die jonger zijn dan 16 mogen slechts persoonsgegevens via de website aan FatOncles verstrekken, als zij daarvoor toestemming hebben gekregen van een wettelijke vertegenwoordiger, die kennis heeft genomen van deze privacy policy.

 

Doeleinden en verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door FatOncles gebruikt om door u gestelde vragen te beantwoorden, om u te informeren over de huidige en toekomstige activiteiten en acties van FatOncles, voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en voor het versturen van bestellingen. Voor zover wettelijk vereist vraagt FatOncles uw toestemming, voordat zij u dergelijke informatie toezendt.

 

FatOncles zal de door u verstrekte persoonsgegevens in sommige gevallen doorgeven aan haar logistiek dienstverlener voor het versturen van bestellingen, die de hiervoor genoemde gegevensverwerkingen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van FatOncles uitvoeren. FatOncles zal uw persoonsgegevens voor het overige niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Beveiliging en bewaartermijn

De opslag en doorgifte van uw persoonsgegevens is beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Uw gegevens worden opgeslagen via de webshop provider ‘Lighstpeedhq.nl’

 

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die FatOncles over u verzamelt. Ook kunt u FatOncles verzoeken deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiertoe een verzoek sturen aan: info@fatoncles.com

 

 

Cookieverklaring

Deze cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 10/04/2018.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

 

Op onze website worden cookies gebruikt om:

  • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
  • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
  • het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame die aansluit bij uw belangstellingen (advertentie cookies);
  • de mogelijkheid om de informatie van onze website te delen via social media kanalen (social media cookies).

Als u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, maken wij gebruik van de volgende partijen:

 

Technisch of functioneel

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

 

Analytisch

Deze site gebruikt analytische cookies, zodat inzichtelijk kan worden gemaakt hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden.

 

Advertentie

Deze site maakt gebruik advertentie cookies, zodat het online advertentieaanbod voor u kan worden verbeterd en wij inzicht kunnen verkrijgen in onze campagneprestaties. Middels deze cookies wordt aan u als websitebezoeker een unieke cookie-ID gekoppeld, zodat u onder andere niet meerdere keren dezelfde advertentie te zien te krijgt. Aangezien deze cookies worden aangemerkt als tracking cookies, vragen wij voor het plaatsen hiervan dan ook uw toestemming.

 

Social media

Op onze website vindt u buttons om onze website te promoten op social media. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze social media netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.

 

Meer informatie over bovenstaande partijen

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door bovenstaande partijen en/of derden. Bovenstaande partijen kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens deze partijen verwerken. Leest u de privacyverklaring van deze partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

 

In- en uitschakelen van cookies

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browser instellingen te wijzigen (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Wanneer u alleen de analytics cookies en de functionele cookies maar niet de advertentie cookies wilt accepteren, kunt u de instelling in uw browser “Cookies van derde aanbieders blokkeren” kiezen. Let op: onze website werkt niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

 

Websites van derden

Deze cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Uw rechten ten aanzien van uw gegevens

U heeft het recht op inzage in en correctie, verwijdering of in sommige gevallen beperking of verplaatsing van uw gegevens. U kunt daartoe rechtstreeks contact opnemen via ons contactformulier. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om uwzelf adequaat te identificeren. Daarnaast, dient u wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens, gekoppeld aan een cookie, een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

 

Wijzigingen in deze cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Vragen?

Voor vragen en/of opmerkingen rondom ons cookie beleid kunt u contact met ons opnemen via info@fatoncles.com

Heb je hulp nodig?

Wij helpen je graag! Neem gerust contact met ons op.